ZoaTrack är den nya svenska nationella portalen över svenska djurens rörelser med fokus på forskning inom detta område och presenterar data i geografiska tidsserier.. Flest uppgifterna kommer från CAnMove-projektet. Sensordata från olika projekt läggs kontinuerlig till. ZoaTrack erbjudar flera geografiska verktyg som hjälp till visualisering samt analysering av spårningsdata.