Svenska LifeWatch och Biodiversity Atlas Sweden kan nu fortsätta arbetet med att bilda den gemensamma biodiversitetsinfrastrukturen Svensk Biodiversitetsdatainfrastruktur, en e-infrastruktur som utvecklas i nära samarbete med Living Atlases community och Global Biodiversity Information Facility.

– Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet från Vetenskapsrådet, säger Fredrik Ronquist på Naturhistoriska riksmuseet, som kommer bli huvudman för SBDI.

Infrastrukturen kommer att tillgängliggöra biodiversitetsdata, tillhandahålla kraftfulla analys- och visualiseringsverktyg, och därigenom erbjuda nya möjligheter för innovativ och interdisciplinär forskning kring biodiversitet och ekosystem.

Svenska LifeWatch och Biodiversity Atlas Sweden är de två viktigaste e-infrastrukturerna i Sverige för att främja biodiversitets- och ekosystemforskning i det framväxande landskapet av biodiversitetsinformationssystem. De uppgår 2021 i SBDI-konsortiet, som omfattar 11 universitet och myndigheter i Sverige.