Workshop om framtidens e-infrastruktur för biodiversitetsdata

Under två dagar i april anordnade ArtDatabanken, tillsammans med Svenska LifeWatch (SLW) och Biodiversity Atlas Sweden (BAS) en workshop. Syftet var att öka förståelsen om de olika e-infrastrukturer för biodiversitetsdata »

Webinar on data papers - how to write and publish

We are pleased to invite you to an introductory webinar on data papers and how to write and publish them. The webinar will be presented by Dr Lizanne Roxburgh, senior »

Styrgrupp utsedd för Svensk Biodiversitetsatlas och Svenska LifeWatch

I början av mars utsågs en gemensam styrgrupp för Svensk Biodiversitetsatlas och Svenska LifeWatch. Styrgruppen kommer att ha ett övergripande ansvar för det betydelsefulla arbetet med att ta fram en »

2018 GBIF Ebbe Nielsen Challenge to open on 9 May 2018

The Ebbe Nielsen Challenge is an annual incentive competition that seeks to encourage innovative uses of and applications for the open biodiversity research infrastructure supported by GBIF, the Global Biodiversity »

Call for nominations open for 2018 GBIF Young Researchers Award

We are pleased to invite nominations for the 2018 GBIF Young Researchers Award. This annual programme aims to foster innovative research and discovery in biodiversity informatics by graduate students whose »